Teràpia gestalt integrativa

La visió de la gestalt integrativa de Claudio Naranjo inclou diferents disciplines que arriben profundament als nivells cognitius, emocionals i conductuals de la persona, en un marc transpersonal. S’enfatitza l’actitud de la transparència personal, el desenvolupament de la intuïció i la presència, així com la consciència i la creativitat a través del treball personal i relacional.

Fritz Perls va ser qui va crear la teràpia gestalt. L’enfoc gestalt és holístic, és a dir, que percep a la persona com a una totalitat. És essencialment una forma de viure la vida amb els peus ben posats sobre la terra. No pretén encaminar l’individu a cap lloc, al contrari, es tracta de que l’individu trobi la seva pròpia forma d’encaminar-se. S’ofereixen situacions per a que cada persona pugui veure’s i viure’s i, a partir de l’adonar-se compte de les experiències viscudes, aprengui a caminar per la seva vida d’una forma més plena, lliure i oberta, acceptant i responsabilitzant-se del que és.

El terapeuta gestalt té la funció de guiar el client per a que vagi agafant consciència de la seva situació. Es dóna una interacció entre el client i el terapeuta trencant la dicotomia metge-pacient. Es crea una relació d’iguals on el terapeuta acompanya el client en el seu procés, implicant-se també en la relació.

Les bases de la Teràpia Gestalt són l’aquí i l’ara, l’obvi i la presa de consciència (“awareness”) del que fem realment a les nostres vides, com ho fem i què és el que volem o necessitem en realitat (i com ho podem aconseguir).

La teràpia gestalt assumeix la tendència innata a la salut, la integritat i la plena realització de les potencialitats latents, promou la pròpia responsabilitat dels processos en curs i la consciència sobre les pròpies necessitats i la seva satisfacció.

Utilitza tècniques vivencials, l’experiment i el laboratori. Anteposa l’espontaneïtat al control; la vivència a l’evitació d’allò molest i dolorós; el sentir a la racionalització; la comprensió global dels processos a la dicotomia dels aparents oposats.

La teràpia gestalt també pot considerar-se una filosofia de vida en la qual la persona assumeix els valors d’autorespecte, autoresponsabilitat sobre tot el que sent, pensa i fa; honestedat i desenvolupament amb els peus ben ferms a la terra, relacionant-se amb els altres i amb el seu entron de forma oberta i madura.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
Share
Tagged in